Nový bojler na teplou vodu již máme v naších kabinách nainstalovaný. Tímto děkujeme panu Matěji Mikundovi za jeho instalaci a zprovoznění. Pořízení tohoto nového ohřívače na teplou vodu bylo takřka celé financováno z dotace MSK SPORT 2022 a tímto patří dík také Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace na tuto akci.